Search
Close this search box.

Cenová nabídka A0 – A1

Cenová nabídka A0 – A1
Cílová skupina: začátečníci (A0 – A1)
Počet studentů ve skupině: maximálně 10
Délka kurzu je ovlivněna počtem lekcí týdně.
Nejefektivnější výuka:
Lekcí týdně: 6 – dvě 45-ti minutové lekce v jednom dni, tj. výuka 3 krát týdně
Počet týdnů: 20 – cca 4-5 měsíců
Celkem lekcí: 120
V případě, že studenti kurzů pracují na směny, je možné rozvrh přizpůsobit směnnému
provozu. V případě více skupin, mohou studenti navštívit i jiné skupiny případně shlédnou
záznamy z výuky. Možnost naplánování výukových hodin dopoledne, odpoledne i večer.

V případě objednání celého kurzu je cena 750 Kč za jednu lekci. Tj. pro jednoho
účastníka jen 75 Kč za výukovou hodinu a 9.000 Kč za celý kurz. Cena zahrnuje
veškeré náklady včetně přípravy materiálů, zadání domácích úkolů, jejich kontrolu a
případné konzultace atd.. Příplatkem může být závěrečný test za 1.000 Kč pro
jednoho účastníka.